Korčula

Ugodnom plovidbom uzduž otoka Hvara i poluotoka Pelješca dolazimo do grada Korčule na istoimenom otoku. Korčula se smatra mjestom rođenja Marka Pola, a legenda kaže da je taj grad osnovao trojanski junak Antenor. Svjedno, duga i burna povijest ostavila je svoje tragove, koji se osjete sa prvim koracima kroz popločane ulice ovog divnog grada.

Udaljenost od Neuma: 90 km